Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεως επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Αιγινίου και Καταχά Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού)»

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεως επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Αιγινίου και Καταχά Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού)»