Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύδνας Κολινδρού στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύδνας Κολινδρού μπορούν να δημιουργηθούν άμεσα τμήματα στις ακόλουθες θεματικές ενότητες που η καθεμιά περιλαμβάνει πολυάριθμα προγράμματα:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Εύη Δημητρίου-Χριστίδη στο τηλ.6939496934 ή στον Υπεύθυνο Οργάνωσης Νίκο Τζήκαλο στο τηλ. 6974430367. Εmail: kdvm198@gmail.com

 

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στην έδρα του Κ.Δ.Β.Μ. Πύδνας Κολινδρού στο Δημαρχείο Αιγινίου, Κ. Καραμανλή 38 (ισόγειο), κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες: Δευτέρα - Τρίτη 9:30-12:30,  Τετάρτη – Πέμπτη 11:00-14:00 καθώς και στα ΚΕΠ των τοπικών κοινοτήτων.

 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ