Ενημέρωση

Δελτία Τύπου

13 Δεκ 2018 - 09:20

Με συντονισμένες ενέργειες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού

7 Νοε 2018 - 14:34

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που
επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις
διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019,

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους πουεπιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τιςδιενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019,

 

Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

19 Δεκ 2018 - 11:33

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεως επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Αιγινίου και Καταχά Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού)»