Δημοτικοί Φορείς

Δημοτικοί Φορείς

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι δημοσυντήρητοι φορείς.

ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.

Είναι ο Δημοτικός Φορέας Πολιτισμού- Άθλησης Περιβάλλοντος, και Οικογενειακής Υποστήριξης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ