Ανακοινώσεις

21 Ιουν 2019 - 11:07

Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 & ώρα 20:00

21 Ιουν 2019 - 08:52

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών