Συμβαίνουν στον Δήμο

Συμβαίνουν στον Δήμο

Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού παρέχει σε όλους του κατοίκους τη δυνατότητα ψυχαγωγίας, δημιουργικής ενασχόλησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Οργανώνει και διεξάγει διάφορες  πολιτισμικές δραστηριότητες δημιουργώντας ένα χαλαρό και πειστικό περιβάλλον. Διάφορα δρώμενα και εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα, όπως η Εμποροπανήγυρη Αιγινίου, καθώς και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων ελεύθερων στο κοινό.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ