Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Τον Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.

Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό.

Ορίζει σύμφωνα με την 7/2024 απόφαση τους δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πύδνας–Κολινδρού με θητεία από 03-01-2024 μέχρι 07-01-2025

Δείτε συνημμένα την 7/2024 απόφαση Δημάρχου

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ