Πρακτικές Πληροφορίες

Πρακτικές Πληροφορίες

Στη συγκεκριμένη ενότητα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη δημόσια συγκοινωνία στην περιοχή μας, τα οδικά δίκτυα, καθώς και απαραίτητες διευθύνσεις και τηλέφωνα υπηρεσιών του Δήμου μας.

Μεταφορές

Για την πρόσβαση σας στις περιοχές του Δήμου Πύδνας Κολινδρού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ΙΧ αυτοκίνητο και δημόσιες συγκοινωνίες όπως ΚΤΕΛ, τρένο και προαστιακό σιδηρόδρομο.

Χρήσιμες Διευθύνσεις και τηλέφωνα

Χρήσιμες Διευθύνσεις και τηλέφωνα

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ