Δήμαρχος

Δήμαρχος

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες και υλικό που αφορά στον Δήμαρχο Πύδνας Κολινδρού και των υπηρεσιών που βρίσκονται υπό την επίβλεψή του. Επίσης, μπορείτε να δείτε και ένα σύντομο βιογραφικό του Δημάρχου.

Δήμαρχος του Δήμου Πύδνας Κολινδρού είναι ο κος Ευάγγελος Λαγδάρης.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού