Παιδιά

Παιδιά

Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού εφαρμόζει διάφορα προγράμματα δράσεων που αφορούν τους μικρούς δημότες. Πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις λαμβάνουν χώρα σε κάθε περιοχή του Δήμου. Τα μικρά παιδιά μέσα από τη συμμετοχή τους σε τέτοια προγράμματα αναπτύσσουν το αίσθημα της ευθύνης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικότητας. Προάγεται η φυσική και πνευματική τους ανάπτυξη καθώς και η κοινωνική τους συμμετοχή.

Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού διαθέτει σχολεία, παιδικούς σταθμούς, παιδικές χαρές, πολιτιστικά κέντρα και έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ιστορία του Δημοτικού Σχολείο Μακρυγιάλου που μας παραχώρησε ο συλλόγος διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ