Αλλοδαποί-Μετανάστες

Αλλοδαποί-Μετανάστες

Στο Δήμος Πύδνας Κολινδρού διαβιούν πολίτες μετανάστες, που εργάζονται, αποκτούν βιοτικούς δεσμούς με την περιοχή και συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Σήμερα ζουν στο Δημο μας πολίτες μεταναστευτικής καταγωγής, οι οποίοι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και είναι πλέον ενήλικοι πολίτες και δημότες.

Σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι η ομαλή ένταξη των μεταναστών και των πολιτών μεταναστευτικής καταγωγής.Επίσης, είναιη ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής των μεταναστών, ως κοινωνικών εταίρων, στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η ανάπτυξη συμβουλευτικών δομών.

Όραμα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές της ένταξης, αλλά και την ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική πολυμορφία, την ιδιότητα του πολίτη, τα πολιτικά δικαιώματα και τη συμμετοχή των μεταναστών στα κοινά.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ