Άμεση Ενημέρωση Δημοτών

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Στο πλαίσιο αναζήτησης λύσεων και σύγχρονων πρακτικών για την άμεση ενημέρωση του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο, για περιπτώσεις:

  • ανακοινώσεις πολιτικής προστασίας
  • διακοπών υδροδότησης, έκτακτες αλλαγές ημερομηνιών λαϊκής αγοράς
  • συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου,
  • συνεδριάσεων Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων,
  • κοινωνικές εκδηλώσεις

Γενικότερος στόχος είναι, εκτός των άλλων:

η δημιουργία συνθηκών για την παρότρυνση της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά δρώμενα, να νιώσει ο πολίτης την επαφή και το ενδιαφέρον της Πολιτείας, καθώς επίσης ότι είναι στην πράξη ο πολίτης το κέντρο του ενδιαφέροντος στο Δήμο μας.

Όποιος ενδιαφέρεται να ενημερώνεται με e-mail για ένα ή και περισσότερα από τα παραπάνω θέματα, μπορεί να συμπληρώσει στην παρακάτω φόρμα τα προσωπικά του στοιχεία,  και να επιλέξει ενημέρωση για ένα ή περισσότερα από τα θέματα που τον ενδιαφέρουν:

O Δήμος Πύδνας Κολινδρού είναι σύννομος με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR- ΓΚΠΔ). Επιλέγοντας το παραπάνω κουτάκι, τηρείται ο κανονισμός των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε μέσω της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα, ώστε να σας προσφέρουμε περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις σας, με βάση την αλληλεπίδρασή σας με τον Δήμο.

* Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε την διαγραφή σας από την φόρμα ¨Άμεση Ενημέρωση Δημοτών¨ επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή από την παρακάτω φόρμα.

ΕΣΠΑ