Ασφάλεια

Ασφάλεια

Αναμφίβολα, το ζήτημα της ασφάλειας είναι ύψιστης σημασίας σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού εστιάζει στην πρόληψη των φαινομένων παραβατικότητας και εγκληματικότητας μέσα από ένα σύνολο δράσεων και δομών.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ