Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 7-12-2017 & ώρα 13:00π.μ.