Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών ΔH.KOIN.E. την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00μ.μ.