Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης στις 02/12/2019.