Ανακοίνωση περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. για διαβίβαση ΜΠΕ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας με Καύση Βιορευστών στην Τ.Κ. Καταχά της ΔΕ Αιγινίου