Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Διαρκής είναι η προσπάθεια του Δήμου Πύδνας Κολινδρού να σταθεί αρωγός στις κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρίες και στους ουσιοεξαρτώμενους. Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού διαθέτει την απαραίτητη ενημέρωση για προγράμματα στήριξης, πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού