Εξωκλήσια

Εξωκλήσια
Ιστορική ερευνα για το εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου

Από τους  μαθητές  της ΣΤ΄ ταξης του 2ου δημοτικού σχολείου Αιγινίου κατά το σχολικό έτος 2005-2006. Υπεύθυνος Εκπ/κος: Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος