Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : " Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δλημου Πύδνας Κολινδρού του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.ΑΠ.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας Κολινδρού και της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δήμου Πύδνας Κολινδρού έτους 2017"