Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Διαρκής είναι η προσπάθεια του Δήμου Πύδνας Κολινδρού να σταθεί αρωγός στις κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρίες και στους ουσιοεξαρτώμενους. Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού διαθέτει την απαραίτητη ενημέρωση για προγράμματα στήριξης, πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης.

 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Τι είναι τα κέντρα κοινότητας:

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα κοινωνική δομή που αποτελεί μια δράση ομπρέλα, παρέχοντας υπηρεσίες υποδοχής, εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των πολιτών με όλα τα προγράμματα και υπηρεσίες στην περιοχή του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού....

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού