ΚΕΠ

ΚΕΠ

Στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού λειτουργούν Τέσσερα (4) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ένα για κάθε Δημοτική Ενότητα

Το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι καθημερινά 7:30-15:30

Στα ΚΕΠ του Δήμου Πύδνας Κολινδρού ο πολίτης μπορεί:

 • να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 • να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεών του από τις υπηρεσίες του Δημοσίου για όσες περιπτώσεις με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται οι διαδικασίες που θα διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ.
 • Τη διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για την παραλαβή.

Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες που μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στα ΚΕΠ είναι:

 • Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης
 • Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης
 • Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης Δήμου Πύδνας Κολινδρού
 • Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου και θανάτου
 • Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας
 • Ειδικό εποχιακό επίδομα του άρθρου 22 του Ν. 1836/89-ΟΑΕΔ
 • Οικογενειακό επίδομα - ΟΑΕΔ
 • Έκδοση και παραλαβή άδειας οδήγησης
 • Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες)
 • Ανανέωση άδειας οδήγησης
 • Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
 • Χορήγηση Πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο

Να σημειωθεί ότι, η τηλεφωνική γραμμή "1595" παρέχει πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για όλες τις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΠ

 • ΚΕΠ Δ.Ε. Αιγινίου:

Πλαστήρα Νικολάου 21, Αιγίνιο, 60300

ΤΗΛ.:2353350510 & 512

Fax:  2353021052

 • ΚΕΠ Δ.Ε. Κολινδρού:

Παυσιλύπου 7-9, Κολινδρός, 60061

ΤΗΛ.: 2353350500 & 501

Fax:  2353032402

 • ΚΕΠ Δ.Ε. Μεθώνης:

Μακρύγιαλος, 60066

ΤΗΛ.: 2353350402 & 403

Fax: 2353350498

 • ΚΕΠ Δ.Ε. Πύδνας:

Κίτρος, 60100

ΤΗΛ.: 2351352101 & 102

Fax: 2351352199

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια - Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ