Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

3 Ιουν 2015 - 15:30

Ο Δήμος Πύδνας κολινδρού ανακοινώνει την πρόσληψης προσωπικού με 8μήνη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ειδικότητες ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (Φορτωτή-εκσκαφέα και αποφρακτικού), ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων, ΔΕ Εργατών/τριών καθαριότητας.