Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απο το Φιλανθρωπικό Σωματείο "Μέριμνα του Παιδιού" στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 Άξονας προτεραιότητας "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας