Δημοτικές Επιχειρήσεις

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι δημοσυντήρητες επιχειρήσεις.

ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.

Είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμος Πύδνας Κολινδρού.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ