Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια εξοπλισμού τμήματος βρεφικής φροντίδας Δ.Κ. Αιγινίου Δήμου Πύδνας Κολινδρού