Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση της εργασίας " Εργασίες ανακαίνισης - επισκευής και διαμόρφωσης χώρου για τη δημιουργία τμήματος βρεφικής φροντίδας στη Δ.Κ. Αιγινίου "