Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2021 για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας - Κολινδορύ και των νομικών προσώπων που εποπτεύει - Συνοπτικός Διαγωνισμός