Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2018 για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει ( Δικαιλογητικά διαγωνισμού )