ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού