Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020 για το Δήμο Πύδνας Κολινδρού και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει.