Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2023 για το Δήμο Πύδνας - Κολινδρού και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει

ΕΣΠΑ