Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:“Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κλειστό γυμναστήριο Αιγινίου”