Διακήρυξη έργου με τίτλο: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Αιγινίου Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»