Διακήρυξη έργου με τίτλο:«Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Παλαιόστανης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»