Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση αθλητικού κέντρου Κολινδρού Δήμου Πύδνας - Κολινδρού»