Δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο: Διακήρυξη προμήθειας οχημάτων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 567.819,99 Ε με ΦΠΑ (αρ.ΕΣΗΔΗΣ ομάδας Α: 67700, ομάδας Β: 67717 και ομάδας Γ: 67719)