Δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο :«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού»