Δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια και μεταφορά αμμοχάλικων Δήμου Πύδνας - Κολινδρού» με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 69.960,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ