Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2022 για το Δήμο Πύδνας - Κολινδρού και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει