Κέντρο Κοινότητας - Η νέα Δομή του Δήμου

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Τίτλος έργου:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας-Κολινδρού

Συνοπτική περιγραφή:

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 πουορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One StopShοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τηΔ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε ΟΤΑ, αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχονταςυπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και θα ενισχύσουν τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ήπρογραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, τοπρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικήςκρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την ΓΓΔια Βίου Μάθησης, κλπ.

Ειδικότερα, το κέντρο κοινότητας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη πολιτών

Β) Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουντην κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων

Στόχος:

Με τη λειτουργία του Κέντρου επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για τηνυποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίεςπου υλοποιούνται στην περιοχή αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 290.913,10 €. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί:

  • να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
  • να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,
  • να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»), από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
  • να συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του
  • να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη,
  • να αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης,
  • να συγκεντρώνει και διανέμει βασικά αγαθά,
  • να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού
  • να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου.

 

Το Κέντρο Κοινότητας, μπορεί να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

 

 

Ωφελούμενοι

Ως ωφελούμενος ορίζεται ο πολίτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών και παροχών του Κέντρου, και ο οποίος  έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και έχει αποκτήσει μοναδικό αριθμό αναφοράς.

Ειδικότερα, ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι και κάτοικοι άλλων περιοχών εκτός της περιοχής λειτουργίας και παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας.

Το κέντρο κοινότητας υπάγεται διοικητικά, οικονομικά και θεσμικά στην Δήμο Πύδνας-Κολινδρού. Οι πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

 

Στελέχωση του Κέντρου

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στελεχώνεται από δύο Υπαλλήλους, μια Κοινωνική Λειτουργό και μια Ψυχολόγο.

Ωράριο λειτουργίας

Το Κέντρο λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 07:00-15:00

Επικοινωνία

Κοινωνική Λειτουργός: Ιορδανίδου Μαρία

Ψυχολόγος: Τίγκα Πασχαλίνα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2353021286

Fax: 2353021286

e-mail: kentrokoinotitas@pydnas-kolindrou.gr

 

 

 

 

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Κέντρο Κοινότητας.pdf1.26 MB
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας-Κολινδρού: Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.pdf632.76 KB
ΔΤ Δωρεάν εργαστήριο συμβουλευτικής για τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας .pdf553.44 KB
Καταγραφή ανέργων στο Μητρώο Ανέργων.odt64.47 KB
Ενημέρωση -πρόληψη για την οστεοπόρωση 31/10 έως 6/11 Κέντρο κοινότητας Δήμου Πύδνας Κολινδρού .pdf855.42 KB
Συλλογή τροφίμων και είδη ρουχισμού ΚΚ & ΒΣΠ.pdf136.3 KB
Έναρξη παροχής υποστηρικτικής διδασκαλίας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου .pdf1.02 MB
ΔΤ για την Επίσκεψη Κινητής Μονάδας Μαστογράφου στο ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ .pdf485.44 KB
Δελτίο Τύπου για τον δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο στον Δήμο Πύδνας Κολινδρού .pdf590.21 KB
ΔΤ εργαστήριο επαγγελματικής πληροφόρησης με θέμα: «Ορθή συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων για εργασία. Η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ» .pdf793.04 KB
ΔΤ εκπαιδευτικό σεμινάριο με την ΙΝΕ ΓΣΕΕ.pdf1.58 MB
Εκπαίδευση πρώτων βοηθειών από τη Διασωστική Ομάδα Πιερίας στο Κέντρο Κοινότητας pdf293.19 KB
ΔΤ για παροχή δωρεάν εκπαίδευσης μαθημάτων πρώτων βοηθειών.pdf3.54 MB
Δελτίο Τύπου για την ίδρυση μητρώου εθελοντών..pdf833.67 KB
Αίτηση εγγραφής στο μητρώο εθελοντών..doc1.23 MB
Αφίσα για την ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα :«ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ».pdf725.52 KB
Κέντρο Κοινότητας για την ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα :«ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ».pdf.odt499.33 KB
Δελτίο Τύπου για την ημερίδα με θέμα :<Αγωγή Υγείας για τη Σύγχρονη Γυναίκα> στις 20 Oκτωβρίου στο Κ.Α.Π.Η του Κολινδρού..pdf415.79 KB
Εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριο Α΄ Βοηθειών –ΚΑΡΠΑ στο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού.pdf217.29 KB
ΔΤ Κέντρου Κοινότητας Δημου Πύδνας Κολινδρού_karpa.pdf190.32 KB
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πύδνας-Κολινδρού.doc345.5 KB
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.pdf966.22 KB
ομαδικό εργαστήριο συμβουλευτικής με θέμα: ‘Το ισχύον κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με έμφαση στον ΟΓΑ-Η περίπτωση των εργατών γης’ .pdf82.66 KB
Eργαστήρια συμβουλευτικής και πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων με θέμα το πρώτο ‘Διαχείριση Εργασιακού Άγχους’ και το δεύτερο ‘Διαχείριση Εργασιακών Συγκρούσεων’..pdf5.98 MB

ΕΣΠΑ