Χρηματοδότηση 150.000€ στο δήμο Πύδνας-Κολινδρού για εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ

Ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού χρηματοδοτείται με το ποσό των 150.770,51€ για την πλήρη ανακαίνιση των "Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών" (ΚΕΠ) βάση  συγκεκριμένων προδιαγραφών  και την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού τους.

Στόχος των ΚΕΠ είναι να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητος όχι μόνον προς τους πολίτες αλλά και προς τις επιχειρήσεις υποστηρίζοντας  εμπράκτως την ανάπτυξη της χώρας. Η διατήρηση της ποιότητος των υπηρεσιών από τα ΚΕΠ απαιτούν συνεχείς επενδύσεις σε πολλαπλά επίπεδα, όπως κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές, εκπαίδευση προσωπικού κ.α.

Θεωρείται βέβαιο ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών που θα γίνουν, θα βελτιωθούν σημαντικά τόσο ο χώρος των ΚΕΠ όσο –και κυρίως– η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού