Πρόγραμμα εκλογής επαναληπτικών Δημοτικών εκλογών

Πρόγραμμα εκλογής επαναληπτικών Δημοτικών εκλογών

 

΢ηηο επαλαιεπηηθέο εθινγέο ηεο 2αρΙοςνίος 2019, γηα ηελ ανάδειξη τυν
δημοτικών απσών, κεηέρνπλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ
Γεκάξρσλ γηα ην Γήκν Πύδλαο – Κνιηλδξνύ :

Στις επαναληπτικές εκλογές  της 2ας Ιουνίου 2019, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών, μετέχουν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων Δημάρχων για τον Δήμο Πύδνας – Κολινδρού

 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόγραμμα εκλογής επαναληπτικών Δημοτικών εκλογών .pdf232.63 KB

Share

Δείτε Επίσης

Δελτίο καιρού
20 Μάιος 2020 - 18:53

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από το Γραφείο Ποκιτικής Προστασίας

Ευχαριστήριο
20 Μάιος 2020 - 12:27

Ευχαριστήριες επιστολές του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, κου Παππά Βασίλειου.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού