Ηλεκτρονική Απάτη

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους επαγγελματίες που συναλλάσσονται με το δήμο Πύδνας-Κολινδρού να μην δίνουν τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας διότι πρόκειται περί ηλεκτρονικής απάτης.
Συγκεκριμένα τηλεφωνεί κάποιος (προφανώς ψεύτικο όνομα) ισχυριζόμενος ότι είναι υπάλληλος του δήμου και ζητά από τα υποψήφια θύματα τραπεζικούς λογαριασμούς προκειμένου να τους επιστραφεί η παρακράτηση φόρου που γίνεται στις συναλλαγές που έχουν με το δήμο Πύδνας-Κολινδρού.
Ο δήμος και συγκεκριμένα η Οικονομική Υπηρεσία δεν έχει καμιά σχέση με τα παραπάνω και σε καμία περίπτωση δεν ζητάμε iban τραπεζικών λογαριασμών τηλεφωνικά.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ