Ενημέρωση Κ.Υ. Αιγινίου σχετικά με τις δειγματοληψίες (RAPID TEST)

Ενημέρωση Κ.Υ. Αιγινίου

Κατόπιν ενημέρωσης του ΕΟΔΥ, οι δειγματοληψίες για ανίχνευση covid-19 θα διενεργούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη με πρώτη ημέρα δειγματοληψιών την 19η/7ου/2021

 

Γραμματεία Κ.Υ. Αιγινίου

τηλ. επικοιν.: 2353350015

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού