Ανακοίνωση για τη σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων

Καλούνται οι κάτοικοι Μεθώνης και Νέας Αγαθουπόλεως στους οποίους έχει γίνει παροχή αποχέτευσης, να αιτηθούν στο τμήμα ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1)Αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης.
2)Τίτλος ιδιοκτησίας.- Ε9.
3)Στοιχεία ιδιοκτήτη - ΑΦΜ - ΑΔΤ - Διεύθυνση ακινήτου.
4)Άδεια οικοδομής- Τοπογραφικό οικοπέδου (υπάρχει στον φάκελο αδείας)

Το έντυπο της αίτησης με τις υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής των όρων του κανονισμού αποχέτευσης, θα είναι διαθέσιμο στο Δημοτικό κατάστημα Αιγινίου.
Μετά την αυτοψία του ακινήτου θα σας ενημερώσουμε για το κοστολόγιο σύνδεσης.
Τυχόν αυθαίρετη σύνδεση χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, θα έχει ως συνέπεια την επιβολή προστίμου.

Έναρξη των αιτήσεων από σήμερα Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Ύδρευσης & Αποχέτευσης
2353350113

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού

ΕΣΠΑ