Ανακοίνωση για παράταση της χρονικής προθεσμίας υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους έως 31 Δεκεμβρίου 2019

ρύθμιση οφειλών

Παράταση της χρονικής προθεσμίας υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους έως 31 Δεκεμβρίου 2019

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του ΥΠΕΣ, η προθεσμία για τη ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών προς τους Δήμους παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι με το Νόμο αυτό, εάν το σύνολο των οφειλών εξοφληθεί σε μια (1) δόση, πληρώνεται μόνο το αρχικό ποσό, χωρίς προσαυξήσεις που έγιναν λόγω των καθυστερήσεων στην εξόφληση. Ακόμη, μπορείτε να ρυθμίσετε την εξόφληση έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις.

Ως χρονική προθεσμία βεβαίωσης οφειλών που δεν έχουν βεβαιωθεί, προκειμένου εν συνέχεια να υπαχθούν στο προβλεπόμενο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, ορίζεται η 29η Νοεμβρίου 2019

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Παράταση ρύθμιση οφειλών.pdf140.47 KB

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού