Ανακοίνωση για ένταξη στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ανακοίνωση για ένταξη στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Καταληκτική ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2019 

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού