Ανακοίνωση Κέντρου Υγείας Αιγινίου για τη λειτουργία των περιφερειακών και εξυπηρετούμενων ιατρείων

Ενημερώνονται οι κάτοικοι του δήμου Πύδνας - Κολινδρού ότι λόγω εκτάκτων αναγκών, για την περίοδο από 13 έως 30 Νοεμβρίου 2020, με απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ. αναστέλλεται η λειτουργία των περιφερειακών και εξυπηρετούμενων ιατρείων.

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού