Ψ ή φ ι σ μ α του Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού με θέμα: Συγκέντρωση όλων των διάσπαρτων ευρημάτων και Έκθεσή τους στην «Επισκέψιμη Μουσειακή Αποθήκη Μακρυγιάλου»